ARTYKUŁY

Dodane 03.01.2021
Kategoria

Niedzielna Ewangelia rozważana przez Galilejczyków

"Na początku było Słowo" (J 1, 1)

"Na początku było Słowo" (J 1, 1)

Ewangelia według św. Jana została napisana w języku greckim. Mamy tam użyty wyraz Logos, który oznacza także myśl, sens.

I to jest dla nas niesamowita wskazówka, ponieważ jeśli przetłumaczymy: Na początku był Sens... to nagle zostają wytrącone nam argumenty dotyczące bezsensu, czy haosu w naszym życiu. Skoro na początku był Sens, to oznacza, że Bóg zaplanował wszystko dla mnie najlepiej. Od początku, kiedy o mnie pomyślał nadał sens mojemu życiu. Wszystko, czego doświadczam ma sens, Oczywiście pod jednym warunkiem, że rozpoznaję Słowo i pozwalam Mu rozbijać namiot w moim życiu, że Ono przychodzi do swojej własności, a ja Je przyjmuję. Jeśli tak nie czynię, to bardziej umiłowałam ciemności i wtedy nie mam się co dziwić, że nie jestem szczęśliwa i że wszystko staje się bezsensowne.

Czy na początku każdej mojej myśli, każdego mojego słowa, każdego mojego czynu jest Słowo? Czy wsłuchuję się w Nie? Czy podążam za Nim? Czy pozwalam Mu na rozgoszczenie się we mnie i wydaję owoce, jakie Ono zaplanowało?

Jezu - Słowo, dziś przepraszam Cię za każdą z sytuacji, w której nie wsłuchuję się w Twój głos i nie podążam za Nim. Przepraszam Cię za każdą opuszczoną czy zbyt pobieżnie poprowadzoną medytację. Proszę Cię o łaskę zasłuchania się w Ciebie i pozwolenia na rozgoszczenie się w moim życiu. AMEN