ARTYKUŁY

Dodane 27.12.2020
Kategoria

Niedzielna Ewangelia rozważana przez Galilejczyków

"Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, Rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby przedstawić Go Panu." Łk 2, 22-40

Jezus narodzony, ofiarowany, należący całkowicie do Boga.

Maryja i Józef posłuszni prawu wykonują ten gest ofiarowania dziecka Bogu w Świątyni, choć Jezus i tak należy już do Boga i jest w Nim i z Nim Jedno. Zastanawia mnie ten czas oczyszczenia jaki po urodzeniu Jezusa Maryja musiała przejść, co znaczył w kulturze żydowskiej. Ano to, że kobieta po porodzie była nieczysta i nie mogła np. wejść przez jakiś czas do świątyni. Maryja nieczysta? Jak to Matka Zbawiciela nieczysta? Trudno mi to pojąć. Skupiam się właśnie na tym fragmencie Ewangelii, ponieważ zadziwia mnie niesłychana pokora Matki Bożej i posłuszeństwo istniejącemu prawu. Jakież zaufanie musiała mieć do Boga i do tego jak prowadzi Świętą Rodzinę i zapewne wszystko rozważała w swoim pokornym sercu. Nie buntowała się przeciw prawu nie mówiła: Jestem Matką Syna Bożego! Mogłabym ominąć prawo jestem wyjątkowa!

Znakiem Bożego człowieka jest posłuszeństwo i pokora. Żyjemy w czasach ,w których posłuszeństwo traci już trochę na wartości, pytamy komu mamy być posłuszni bardziej Bogu czy bardziej człowiekowi? Przecież jestem wolny i robię jak uważam, wolę stosować się to swoich zasad i przekonań... Tylko czy wtedy na pewno będę wzrastać w mądrości? Jezus jako prawdziwy człowiek a jednocześnie prawdziwy Bóg również był posłuszny swoim ziemskim rodzicom. Uczmy się posłuszeństwa od Maryi, od Świętej Rodziny stawiajmy sobie Ją za wzór, a nasze domy staną się Nazaretem - miejscem bezpiecznym i strzeżonym przez Boga, bo „Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu”.