ARTYKUŁY

Dodane 04.06.2024

10-lecie poznańskiej wspólnoty

Alleluja!
Bogu niech będą dzięki, że od 10 lat nieprzerwanie w Jego Imię spotykamy się w Poznaniu i nie tylko, również w Murowanej Goślinie, Komornikach, Długiej Goślinie, Czempiniu i Lesznie. Dokładnie 2 czerwca 2014 r. powstaje na poznańskiej Wildzie pierwszy Dom Zmartwychwstania i od tego czasu doświadczamy niesamowitego wypełnienia Bożych obietnic i Jego działania w życiu członków wspólnoty oraz tych, do których nas posyła. Nie da się w krótkim artykule opisać tego, co się zadziało, a może trzeba by napisać, za św. Janem: "Jest ponadto wiele innych rzeczy, których Jezus dokonał, a które gdyby je szczegółowo opisać, to sądzę, że cały świat nie pomieściłby ksiąg, jakie trzeba by napisać" (J 21, 25).
Zatem podam tylko kilka faktów:
Od września 2014 roku przedstawiciele wspólnoty Galilea w archidiecezji poznańskiej zostali zaproszeni przez ks. bpa Damiana Bryla do współpracy w ramach powstałego w diecezji Centrum Nowej Ewangelizacji, zasiadają także w Radzie Ruchów i Stowarzyszeń.
W kolejnych latach odbywają się na Wildzie w parafii Zmartwychwstania Pańskiego następujące kursy: w 2015 Samarytanka kurs dla kobiet, następnie w 2016 roku w okresie Wielkiego Postu prowadzimy Warsztaty Odnowy Wiary i bezpośrednio po Wielkanocy Kurs Nowe Życie, po których dołączają do Domu Zmartwychwstania kolejni uczestnicy. W 2017 roku powstaje na Wildzie drugi Dom Zmartwychwstania prowadzony przez ówczesnego opiekuna wspólnoty ks. Krzysztofa Szkuberę CR wspólnie z Ewą i Adamem Kołodziejami. Kolejny trzeci Dom Zmartwychwstania powstaje w pandemii jako odpowiedź na trudności w dotarciu do domków stacjonarnych – jest on w formie spotkań organizowanych online. Gospodarzami zostają Maria i Grzegorz Kaczmarek, czwarty Dom Zmartwychwstania rodzi się w Komornikach w kwietniu 2022 r. gospodarzami zostają Małgorzata i Witold Pietsch, piąty od kwietnia 2024 w Czempiniu, szósty również od kwietnia 2024 r. w Lesznie, gdzie podejmują nas Karolina i Marcin Pińkowscy.
Domy Zmartwychwstania archidiecezji poznańskiej przynależą organizacyjnie (pastoralnie) do Winnicy Śląsk-Południe, a wraz z wszystkimi innymi winnicami do Centrum Wspólnoty w Stryszawie. Pasterzem całej wspólnoty jest o. Krzysztof Czerwionka CR, a lokalnymi opiekunami duchowymi kolejno: ks. Sebastian Habowski CR (2014-2015), ks. Tomasz Baniak CR (2015-2017), ks. Krzysztof
Szkubera CR (2017-2019), ks. Marek Strzyżyński CR (2019-2021), a od 2021 ks. Maciej Sasiak CR.
Od września 2023 r. zaczyna posługiwać diakonia muzyczna.
Od samego początku jako wspólnota współpracujemy z lokalnymi wspólnotami i między innymi od samego początku bierzemy udział we wspólnej misji Talitha kum.
Trzykrotnie zostaliśmy zaproszeni do prowadzenie rekolekcji szkolnych oraz przedstawialiśmy wspólnotę na III stopniu OAZY.
W kolejnych latach prowadziliśmy Warsztaty Odnowy Wiary (2017, 2018, 2019, 2022) i kursy ewangelizacyjne: Nowe Życie (2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023) Emaus (2015, 2018, 2021, 2022, 2023), Jan (2015, 2021, 2022, 2023), Zachariasz i Elżbieta (dla małżonków – 2019, 2022 i 2024).
Włączamy się w przygotowywanie Międzynarodowego Tygodnia Małżeńskiego w terminie 7-14 lutego danego roku - 2022, 2023 i 2024).
Nasze działania ewangelizacyjne prowadzimy zarówno w Poznaniu na Wildzie, na Junikowie, jak i w Murowanej Goślinie, Czempiniu, Komornikach, Zaniemyślu, Licheniu, Długiej Goślinie.
Od 15.08.2021 jesteśmy Szkołą Lokalną św. Marka-Poznań i należymy do rejony centralnego Szkół św. Andrzeja, wraz ze SNE św. Barnaby, SNE Ekipy dla Jezusa z Lichenia, SNE św. Jana
Pawła II z Gniezna, SNE z Torunia, Płocka i Nidzicy.
I można by wymieniać i wymieniać, ale dziś jest czas, by oddać Bogu chwałę za Jego wierność i za Jego obecność i to, co On zaplanował. Chciałoby się wyśpiewać wraz z Maryją magnificat za wielkie rzeczy, jakie Bóg uczynił nam i tym, do których nas posłał, za to, że mogliśmy uczestniczyć w doświadczeniach, które wielokrotnie przewyższały nasze oczekiwania, za każde uzdrowienie duchowe, psychiczne i fizyczne, za każde nawrócenie, uratowane życie i małżeństwo. Dziękujemy Ci Jezu.
Dziękuję szczególnie Każdemu Bratu i Każdej Siostrze, z którymi tworzymy naszą wspólnotę i Każdemu Współpracownikowi w ewangelizacji! Niech Dobry Bóg nam błogosławi i we wszystkim będzie uwielbiony!