Słowo na rok 2024

 

MÓJ cZAS TO MIŁOŚĆ

 

bo Miłość to pewność

bo Miłość przywraca nadzieję

bo Miłość wyraża się w trosce

 

Mamy więc, bracia, pewność, iż wejdziemy do Miejsca Świętego przez krew Jezusa. 
On nam zapoczątkował drogę nową i żywą, przez zasłonę, to jest przez ciało swoje. 

Mając zaś kapłana wielkiego, który jest nad domem Bożym
przystąpmy z sercem prawym, z wiarą pełną,
oczyszczeni na duszy od wszelkiego zła świadomego i obmyci na ciele wodą czystą

Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy,
bo godny jest zaufania Ten, który dał obietnicę. 

Troszczmy się o siebie wzajemnie,
by się zachęcać do miłości i do dobrych uczynków. 

Nie opuszczajmy naszych wspólnych zebrań,
jak się to stało zwyczajem niektórych, ale zachęcajmy się nawzajem,
i to tym bardziej, im wyraźniej widzicie, że zbliża się dzień.

Hbr 10, 19-25

 

 

0