Emaus 17-19.11.2023 - Fotorelacja i świadectwa uczestników

Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakoby miał iść dalej.
Lecz przymusili Go, mówiąc: «Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił».
Wszedł więc, aby zostać z nimi.
Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im.
Wtedy oczy im się otworzyły i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu.
I mówili nawzajem do siebie: «Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?»
W tej samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy.
Tam zastali zebranych Jedenastu i innych z nimi,
którzy im oznajmili: «Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi».
Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak Go poznali przy łamaniu chleba.

(Łk 24, 28-35)

 

Świadectwa Uczestników

 

Słowo przemówiło do mnie swoim pokojem i spokojem. Wskazało mi, że to jest miejsce, które da mi odpowiedź na ciągłe, nurtujące mnie pytania: jak żyć, jak postępować. Teraz już wiem, że zawsze czeka na mnie. Jego uzdrawiająca moc przelewa na mnie moc i mądrość Ducha Świętego we wszystkich moich zmaganiach dnia codziennego i wyzwań, które na mnie czekają.

Justyna, 31 lat

Bóg dał mi doświadczenie pokonania lęku i strachu w relacjach do ludzi.
Podczas tego kursu doświadczyłam, jak Pan Bóg może działać przez mnie, zwłaszcza podczas modlitwy wstawienniczej. Mówiłam słowa, które nie pochodziły ode mnie

Małgosia, 39 lat

Piękne doświadczenie i poznanie Słowa Bożego. Wiem, że jest ono Słowem-Jezusem, którym trzeba żyć, studiować, rozważać. Piękne słowa Jezusa, jest Ono jak miód.

Izabela, 46 lat

Po dwóch dniach pracy z Pismem Świętym doświadczyłem niespotykanego... 
poleciały mi łzy po przyjęciu Ciała i Krwi Pańskiej podczas niedzielnej Eucharystii. Podobne uczucie do wylewu Ducha Świętego.

Marcin, 42 lata

Przymierze z Bogiem, cudowna spowiedź, wspaniałe przedstawienie, które mnie ubogaciło.
To pierwszy mój kurs, jestem wdzięczna za poznanie "Bożych Ludzi". Czułam się tutaj dobrze i bezpiecznie.

Dagmara, 38 lat

Poprzez uwierzenie Słowu-Jezusowi uzdrowienie mojej córki.
Fizyczne doświadczenie Boga podczas Eucharystii.

Ewelina, 37 lat

Poznanie Pisma Świętego i jego tajemnic, przeżycie duchowe czytania. Wspólna modlitwa, Eucharystia i modlitwy wspomagające. Poznanie Brata Pawła.
Piękne przeżycie, poznanie ludzi i Pisma Świętego we wspólnocie.

Grzegorz, 60 lat

Doświadczenie Boga w Słowach czytanego Pisma Świętego oraz w ludziach, których poznałem na kursie. Pan Bóg jest obecny w naszym codziennym życiu, tylko trzeba pozwolić Mu działać - wtedy dzieją się cuda.

Łukasz, 34 lata

0